ความเครียดของชนกลุ่มน้อย

นักวิจัยทดสอบทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยได้ทำการสำรวจออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วม 111 คนที่คิดว่าตนเองมีความหมกหมุ่นในการประเมินภาวะเครียดที่คิดว่าจะนำไปสู่ภาวะสุขภาพจิตลดลง ความเครียดของชนกลุ่มน้อยแสดงให้เห็นถึงระดับความเครียดที่เรื้อรังในระดับสูงซึ่งต้องเผชิญกับสมาชิกกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ถูกตราตรึงไว้ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าจะนำไปใช้กับคนออทิสติก

การสำรวจครอบคลุมหกประเด็นสำคัญของความเครียดชนกลุ่มน้อยรวมถึงการ “เหยียดชังและการเลือกปฏิบัติ” และ “นอกคอก” ซึ่งเป็นการประเมินระดับที่ผู้คนในสเปกตรัมออทิสติกเปิดเผยถึงสภาพของตนต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ “การคาดการณ์ในชีวิตประจำวัน” ความคาดหวังในการปฏิเสธ “การปกปิดทางร่างกาย” และ “ความอัปยศที่ได้รับการตีพิมพ์” นักวิจัยทดสอบระดับความเสี่ยงที่มีต่อความเครียดจากกลุ่มน้อยเหล่านี้มีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพจิตของผู้เข้าร่วมในรูปแบบของความทุกข์ทางจิตวิทยาและการลดลงของความเป็นอยู่

Close