นักสิทธิมนุษยชนฯ จี้หน่วยงานหาทางช่วยซิมบับเว

เร่งไทยปฏิบัติตามมติครม. จัดตั้ง“คณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย” นักสิทธิมนุษยชนฯ ย้ำ แก้ปัญหาครอบครัวซิมบับเวตกค้าง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. น.ส.พุทธณี กางกั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากฟอร์ติฟายไรท์(FortifyRight) กล่าวว่าจากปัญหาเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวชาวซิบบับ  ช่องโหว่ของกฎหมายที่ประเทศไทยที่เห็นได้ชัดในเรื่องดังกล่าวคือการที่ยังไม่มีมาตรการรองรับเรื่องการลี้ภัย

จึงอยากเสนอให้กรณีดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างที่นำไปสู่การขับเคลื่อน ผลักดันให้ประเทศไทยเร่งเดินหน้าตามแนวทางที่ครม.เคยมีมติไว้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60 เกี่ยวกับการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย” เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการจำแนกและบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ เพราะเมื่อเกิดปัญหาก็จะได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปจัดการได้ทันที โดยเฉพาะการคัดกรองที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายลูกที่จะออกมา รวมถึงการจัดหาที่พักที่ไม่ใช่ห้องกักให้กับผู้ที่จะขอลี้ภัย ซึ่งในกรณีนี้หากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาเรื่องผู้ลี้ภัย การให้ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติขณะนี้มี 2 ประเด็นที่ต้องทบทวนคือ การที่ประเทศไทยไม่ได้ลงนามสนธิสัญญาเรื่องผู้ลี้ภัยทำให้เราไม่สามารถเข้าไปจัดการดูแลให้ได้มากกว่านี้หรือเป็นไปตามหลักการที่มีอยู่ของสากล และการที่ครม.มีมติเรื่องการตั้งคณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย ซึ่งออกมาจะครบ 1 ปี ในวันที่ 10 ม.ค. 61 แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในเรื่องนี้หากมีกฎหมายลูกออกมาแล้วเชื่อว่าการดูแลกลุ่มคนลักษณะนี้จะมีดีขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Close